درس آموخته پروژه‌های عمرانی و بهبود شاخص کارایی و اثربخشی آن‌ها


2 سال پیش ، چهارشنبه 25 اسفند 1400

اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی

در این مقاله به بررسی شاخص زمان و شاخص هزینه 30 پروژه عمرانی در حوزه‌ی‌ راه، راه‌آهن، آزادراه و ساختمان سد و ثبت درس آموخته­ های مربوط به آن‌ها، پرداخته شده است. )

یکی از مشکلات کشور به‌ویژه بخش راه و شهرسازی، طولانی و گران شدن پروژه­های عمرانی این بخش است که سال­ها به‌عنوان دغدغه اصلی مدیران مربوطه بوده و علاوه بر خسارت سنگین به منابع مالی، سبب کاهش اعتماد مردم به دولت شده است. وجود تأخیرات چند ساله بلکه در مواردی چند دهه، نمونه­ هایی برای نمایش ناکارآمدی بخش برنامه ­ریزی تبدیل شده است. در این مقاله به بررسی شاخص زمان و شاخص هزینه 30 پروژه عمرانی در حوزه‌ی‌ راه، راه‌آهن، آزادراه و ساختمان سد و ثبت درس آموخته­ های مربوط به آن‌ها، پرداخته شده است. مشکلاتی که منجر به افزایش زمان و هزینه تمام ­شده نسبت به پیش ­بینی اولیه شده­ اند در قالب پنج گروه، شامل مشکلات مرتبط با اجرا، مشکلات مرتبط با صلاحیت عوامل، مشکلات مرتبط با مالی و تأمین مالی، مشکلات مرتبط با مطالعه و طراحی و مشکلات مرتبط با مسائل قراردادی، دسته ­بندی شده و با استفاده از روش دیمتل، مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به نتایج به دست آمده، مشکلات مرتبط با صلاحیت عوامل، مشکلات مرتبط با مطالعه و طراحی و  مشکلات مرتبط با مالی و تأمین مالی به ترتیب تأثیرگذارترین و مشکلات مرتبط با اجرا و مشکلات مرتبط با مسائل قراردادی، تأثیرپذیرترین مشکلات منجر به تأخیرات پروژه ­ها هستند.