چرا راه‌یاب ملل؟

ساختار مدیریت پروژه محور

• استقرار یک تیم مدیریت پروژه متمرکز در دفتر مرکزی به عنوان مرکزیت و هماهنگ کننده پروژه‌ها در سطح شرکت • طراحی و استقرار سیستم یکپارچه مدیریت طرح به عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو و محدود در زمینه مدیریت طرح پروژه‌های عمرانی در ایران

تیم‌های متنوع متخصص فنی

• وجود دپارتمان های تخصصی جامع و متنوع • توانایی پاسخگویی فنی به نیازمندی‌های مختلف مشتریان در اکثر حوزه عمرانی • تواایی ارائه حجم وسیعی از خدمات در رسته‌های مختلف راه و ترابری، شهرسازي و معماري، مهندسی آب و معدن، متناسب با نیاز بازار و کارفرمایان

همکاری‌های استراتژیک

• همکاری با سازمان برنامه و بودجه در تدوین ضوابط و دستورالعملهای کلان در حوزه نظام فنی و اجرایی کشور • همکاری با سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی در تهیه نشریات فنی و تخصصی • همکاری با دبیرخانه مناطق آزاد تجاری در زمینه مدیریت و کنترل پروژه‌های عمرانی در مناطق آزاد

تعهد و توجه به سرمایه انسانی

• پرورش و توانمندسازی مهندسان در جهت رفع شکاف میان تحصیلات دانشگاهی و مهارت‌های مورد نیاز در محیط کاری • توجه به توانایی‌های کادر جوان و با دانش و ایجاد فرصت لازم برای تربیت و تقویت نیروهای متخصص • متعهد بودن به کارکنان در پرداخت به موقع حقوق و دستمزد و سایر تعهدات

300 پروژه

60 کارفرما

25 استان

پروژه‌ها