جایگزینی روش مکانیزه احداث تونل البرز غربی با روش NATM (حفاری از 4دستک)


4 سال پیش ، یکشنبه 11 آبان 1399

اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی

در این پژوهش با استفاده از دستک‌های ماشین‌رو در موقعیت‌های مختلف به عنوان جبهه حفاری، سناریوهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته شده است.)

تونل البرز غربی به طول 6358.7 متر، در مسیر برگشت بخش انتهایی منطقه دوم آزادراه در حدفاصل پیچ سرهنگ در جنوب و پل زنگوله در شمال، واقع  شده است. با توجه به طول زیاد تونل و پیشروی بالای دستگاه TBM، روش حفاری مکانیزه جهت احداث تونل انتخاب شد. با توجه به مشکلات به‌وجودآمده در زمینه ورود کالا به داخل کشور و همچنین محدودیت امکان تامین ارز، حفاری به روش NATM مطرح گردید. اتمام حفاری البرز شرقی به موازات البرز غربی و وجود 9 دستک ماشین‌رو مابین این دو تونل، نقطه عطف مطرح‌شدن جایگزینی روش TBM با روش NATM بود. در این پژوهش با استفاده از دستک‌های ماشین‌رو در موقعیت‌های مختلف به عنوان جبهه حفاری، سناریوهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. با درنظرگرفتن کلیه جوانب اجرایی و جبران راندمان پیشروی حفاری مکانیزه با استفاده حداکثری از ظرفیت این دستک¬ها، حفاری از چهار دستک و فعال‌کردن 10 جبهه کاری به عنوان گزینه بهینه انتخاب شد.