عضویت شرکت مهندسین مشاور راه‌یاب ملل در انجمن تونل ایران


1 سال پیش ، چهارشنبه 21 آبان 1399

شرکت مهندسین مشاور راه‌یاب ملل به عضویت انجمن تونل ایران در آمد


اشتراک خبر در شبکه‌های اجتماعی
بدون تصویر

شرکت مهندسین مشاور راه‌یاب ملل به عضویت انجمن تونل ایران در آمد. این انجمن فعالیت خود را در سال ۱۳۷۷ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی با هدف گسترش و پیشبرد و ارتقاء دانش فنی و صنعت تونل‌سازی، فضاهای زیرزمینی و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی، پژوهشی و اجرایی در زمینه‌های مربوط، آغاز نمود.  لازم به ذکر است اهم فعالیت‌های انجمن تونل ایران همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به موضوع فعالیت انجمن، ترغیب و تشویق پژوهشگران و مجریان و دست اندرکاران در صنعت تونل‌سازی، ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی، تشکیل گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین المللی و انتشار کتب و نشریات علمی می‌باشد.