برگزاری نشست همکاری با دانشگاه کردستان


1 سال پیش ، پنج شنبه 23 دی 1400

روز پنجشنبه مورخ 1400/10/23، در سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر صادقی و معاونت توسعه و برنامه ریزی دانشگاه جناب آقای دکتر کبودوند پور و نیز ریاست محترم دانشکده فنی و مهندسی و تنی چند از مدیران حوزه های مرتبط، جلسه همکاری با اعضای هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور راه‌یاب ملل برگزار گردید.


اشتراک خبر در شبکه‌های اجتماعی
بدون تصویر

در این جلسه مدیریت توسعه کارآفرینی، مراکز رشد و نوآوری دانشگاه کردستان در راستای رسالت‌های تعریفی خود در زمینه جذب شرکت‌ها و موسسات توانمند در زمینه‌های کسب و کارهای نوین، به بررسی امکانات همکاری با شرکت مهندسین مشاور راه‌یاب ملل در زمینه‌های شتاب‌دهی و همکاری‌های علمی، آموزشی و تحقیقاتی پرداخته شد و بنا گردید در ادامه این جلسه، تفاهم‌نامه‌ی همکاری فی مابین دانشگاه کردستان و شرکت مهندسین مشاور راه یاب ملل منعقد گردد.