ارائه توان نرم‌افزاری راه‌یاب ملل در حضور معاون سازمان نظام فنی و اجرایی کشور


1 سال پیش ، یکشنبه 28 مهر 1398

علیرضا توتونچی معاون سازمان نظام فنی و اجرایی کشور با حضور در شرکت مهندسین مشاور راه‌یاب ملل از آخرین دستاوردهای این شرکت درحوزه نرم‌افزاری و برنامه‌های آتی آن مطلع شد.


اشتراک خبر در شبکه‌های اجتماعی
بدون تصویر

به گزارش روابط عمومی راه‌یاب ملل، در این جلسه برهان رستمی رئیس هیئت مدیره راه‌یاب ملل نکاتی را پیرامون چشم‌انداز این شرکت در حوزه IT و  نوآوری محصولات نرم‌افزاری ارائه کرد. در ادامه جمعی از مهندسان و مدیران شرکت به ارائه عملکرد نرم‌افزارهای تهیه شده پرداختند. اولین ارائه مربوط به نسخه شماره یک نرم‌افزار مدیریت پروژه‌های راه‌یاب ملل بود که ربابه قدیری، مدیر دفتر تحقیق و توسعه راه‌یاب ملل و سرپرست تیم پروژه این نرم‌افزار آن را معرفی و نحوه عملکرد آن را تشریح کرد.

لازم به ذکر است که در نسخه شماره یک این نرم‌افزار زيرساخت لازم برای ترسيم دايناميک ساختار شکست تحويل‌شدنی‌های عملياتي حوزه‌ خدمت ساخت و نصب پروژه‌های عمرانی در رشته راه و ترابری و زيررشته راه‌سازی برای انواع فهرست‌بها آماده بهره‌برداری و تحویل به متخصصان موضوع‌های عملیات در حوزه‌های مربوطه شده است.

پس از آن علیرضا محمدی راد مدیر گروه سازه و نوید تورانی به معرفی نرم‌افزار طراحی آبرو که ذیل مدیریت دفتر تحقیق و توسعه و با همکاری دپارتمان سازه و دفتر نرم‌افزار راه‌یاب ملل تهیه و توسعه داده شده است پرداختند.

در پایان جلسه نیز شیلان حسینی سرپرست بخش تونل و ژئوتکنیک راه‌یاب ملل اقدامات شرکت در زمینه تدوین نشریه تیپ‌بندی تونل و طراحی آن در قالب نرم‌افزار مدیریت پروژه را تشریح کرد. این مبحث از این جهت حائز اهمیت است که، تاکنون نشریه جامعی که به طور مشخص به تیپ‌بندی تونل‌ها پرداخته باشد تهیه نشده و فقدان این بخش از مستندات و محتوا در بدنه جامعه مهندسان مشاور به شدت احساس می‌شود.

خاطرنشان می‌شود شرکت مهندسین مشاور راه‌یاب ملل با تکیه بر دانش متخصصان و مهندسان خود یکی از مجموعه‌های پویا و پیش‌رو در زمینه تدوین نشریات، ضوابط و نرم‌افزارهای مدیریت پروژه‌های عمرانی است.