بازدید عوامل اجرایی منطقه 2 آزادراه تهران شمال از تونل باغان


5 سال پیش ، جمعه 19 مهر 1398

عوامل اجرایی منطقه 2 آزادراه تهران شمال از تونل باغان به دعوت مدیرعامل شرکت راه‌یاب ملل از پروژه تونل باغان بازدید کردند.


به گزارش روابط عمومی راه‌یاب ملل، جمعی از مدیران پروژه, سرپرستان دستگاه نظارت و کارگاه‌های قطعات مختلف منطقه۲ آزادراه تهران-شمال به دعوت مدیرعامل شرکت راه‌یاب ملل از پروژه تونل باغان بازدید کردند. 

بابک رحیمی از مهندسان ناظر شرکت مهندسین مشاور راه‌یاب ملل در رابطه با این بازدید گفت: با توجه به اینکه حدود ۸۰ درصد از پروژه منطقه ۲ آزادراه تهران-شمال عملیات زیرزمینی است بازدید همکاران ما از تونل باغان نکات مثبتی را جهت تسریع عملیات در آزادراه تهران- شمال به همراه داشت.

وی افزود: عملیات اجرایی باغان به صورت توام شامل بنچ برداری، آرماتوربندی، قالب بندی و بتن‌ریزی بخش طاق و پاتاطاق, کانال‌های زهکش و روسازی درحال انجام است و این تجربه متفاوتی است که در کمتر پروژه‌ای انجام می‌شود.

خاطر نشان می‌شود؛ حفاری تونل 1942 متری باغان در محور جدید سنندج مریوان و به همت شرکت ساختمانی پاوان و تحت نظارت شرکت مهندسین مشاور راه‌یاب ملل انجام شده است. 

بدون تصویر