جلسه هماهنگی تدوین آئین ‌نامه راه‌های ایران (آرا) - نشریه 800 برگزار شد


4 سال پیش ، دوشنبه 15 مهر 1398

روز گذشته جلسه هماهنگی تدوین آئین ‌نامه راه‌های ایران (آرا) - نشریه 800 با ارائه برهان رستمی رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور راه‌یاب ملل و مدیر پروژه مذکور در ساختمان جامعه مهندسان مشاور ایران برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی راه‌یاب ملل، جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی تدوین نشریه 800 - آئین نامه راه‌های ایران (آرا) روز یکشنبه 14 مهرماه در محل ساختمان جامعه مهندسان مشاور و به ریاست غلامرضا مقیمی، از اعضاء گروه  راه و راه‌ آهن جامعه مهندسان مشاور ایران و  جمعی از مهندسان و نمایندگان شرکت‌های مهندسین مشاور مشارکت کننده در پروژه برگزار شد.

براساس این گزارش، در ابتدای جلسه برهان رستمی رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور راه‌یاب ملل و مدیر پروژه تدوین نشریه 800 خلاصه‌ای از عملکرد و مصوبات  کارگروه در جلسات قبل ارائه کرد که مهمترین مبحث آن موضوع تقسیم‌بندی پیوست‌ آئین نامه و معرفی دبیر هرکدام از پیوست‌ها بود.

در ادامه، جلسه وارد دستور کار اصلی (هماهنگی تدوین و برنامه‌ ریزی آئین ‌نامه راه‌های ایران (آرا) –نشریه 800) شد. در این بخش برهان رستمی به طور مشخص نکاتی را پیرامون تشکیل کارگروه برای هرکدام از پیوست‌ها، برگزاری منظم جلسات کارگروه‌ها، کار بر روی پیوست تعاریف توسط تمامی کارگروه‌ها، تدوین پیوست مربوطه (تهیه فهرست هر پیوست) تدوین فصل راه اصلی به عنوان پایلوت (آماداه سازی مباحث مربوط به پیوست هر کارگروه) بیان کرد و از مدیران و تیم مشارکت کننده در تدوین پروژه خواست که وارد فاز اجرایی شوند و نسبت به تهیه تعاریف و مفاهیم کلی پیوست‌ها تا جلسه بعدی اقدام کنند. 

همچنین موضوع ثبت‌نام اعضاء تیم تدوین آئین ‌نامه راه‌های ایران (آرا) - نشریه 800 در سامانه مدیریت دانش اسناد فنی و اجرایی کشور (سما) مطرح و اعلام شد که برابر با هماهنگی‌های صورت گرفته امکان دسترسی به فایل‌های پروژه و مستندات مربوط به آن برای اشخاصی که نامشان از سوی جامعه مهندسان مشاور به عنوان اعضای تیم پروژه در اختیار مدیر پروژه قرار گرفته، در سایت سازمان نظام فنی و اجرایی کشور فراهم شده است.

بدون تصویر