کارگاه آموزش و تفسیر دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت برگزار شد


4 سال پیش ، شنبه 30 شهریور 1398

کارگاه آموزش و تفسیر دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت با ارائه امید صالحی، مدیر بخش قراردادها و کنترل پروژه شرکت راه‌یاب ملل در اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان برگزارشد.


به گزارش روابط عمومی راه‌یاب ملل، اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان روز چهارشنبه 27 شهریور با دعوت از امید صالحی، مدیر بخش قراردادها و کنترل پروژه شرکت راه‌یاب ملل کارگاه آموزشی تفسیر دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت را برگزار کرد.

هدف از این کارگاه، که با حضور مدیرکل، معاونین، کارشناسان و مشاوران مورد پیمان اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان برگزار شد آموزش ارکان سازمان با  نحوه کاربرد دستورالعمل مذکور بود.

براین اساس امید صالحی به عنوان یکی از مولفین این دستورالعمل ضمن تشریح، تفسیر و توضیحات لازم در خصوص شیوه عقد قرارداد، چگونگی ارائه خدمات نظارتی، بررسی صورت وضعیت‌ها و رفع ابهامات پیرامون دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت به سوالات حاضران در جلسه پاسخ داد.

شرکت کنندگان درپایان جلسه ضمن شناخت مفاهیم، اهداف و سیاست‌های بخشنامه با نحوه پیاده‌سازی و استفاده از این دستورالعمل آشنا شدند.

بدون تصویر