فهرست بهای کلان راه‌سازی سال 1401منتشر شد.


1 سال پیش ، شنبه 5 آذر 1401

فهرست بهای کلان راه‌سازی سال 1401که توسط شرکت مهندسین مشاور راه‌یاب ملل تهیه و تنظیم شده‌است، به عنوان تنها نشریه کلان در رشته‌های عمرانی که نُرم کلان هزینه تمام شده پروژه را محاسبه می‌کند، از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شد.جهت دسترسی به فایل فهرست بهای کلان راه سازی 1401 به کانال تلگرام شرکت مهندسین راه یاب ملل مراجعه فرمایید(https://t.me/RahyabMelal)

بدون تصویر