فهرست بهای کلان راه‌سازی سال 1401منتشر شد.


1 سال پیش ، شنبه 5 آذر 1401

فهرست بهای کلان راه‌سازی سال 1401که توسط شرکت مهندسین مشاور راه‌یاب ملل تهیه و تنظیم شده‌است، به عنوان تنها نشریه کلان در رشته‌های عمرانی که نُرم کلان هزینه تمام شده پروژه را محاسبه می‌کند، از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شد.


اشتراک خبر در شبکه‌های اجتماعی
بدون تصویر


جهت دسترسی به فایل فهرست بهای کلان راه سازی 1401 به کانال تلگرام شرکت مهندسین راه یاب ملل مراجعه فرمایید(https://t.me/RahyabMelal)