ابلاغ آئین نامه راه‌های ایران (آرا)،آئین نامه طراحی منظرراه‌های برون شهری،ضابطه شماره 11-800


2 سال پیش ، چهارشنبه 27 مهر 1401

آئین نامه راه‌های ایران (آرا)،آئین نامه طراحی منظرراه‌های برون شهری،ضابطه شماره 11-800که از نوع گروه اول (لازم‌الاجرا) است، از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ گردید.


آئین نامه راه‌های ایران (آرا)،آئین نامه طراحی منظرراه‌های برون شهری،ضابطه شماره 11-800که از نوع گروه اول (لازم‌الاجرا) است، از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ گردید.مجموعه راه‌یاب ملل، امسال نیز افتخار همکاری با سازمان برنامه و بودجه کشور در تهیه و تدوین این دستورالعمل را داشته است.
بدون تصویر