امضای تفاهم نامه ی همکاری شرکت مهندسین مشاور راه یاب ملل و دانشگاه صنعتی شریف


3 سال پیش ، یکشنبه 21 آذر 1400

تفاهم‌نامه همکاری پژوهشی و فناوری بین پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی شریف و شرکت راه یاب ملل به منظور تشریک مساعی در عرصه تحول دیجیتال در صنعت ساخت و ساز به امضا رسید.


مراسم امضای تفاهم‌نامه‌ی همکاری بین پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف و شرکت راه یاب ملل روز يكشنبه ۲۱ آذرماه سال‌جاری، با حضور آقای دکتر ربیعی ریاست محترم پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف و آقای مهندس رستمی ریاست محترم هیئت مدیره شرکت راه یاب ملل و آقای مهندس بیگلر مديرعامل محترم شرکت راه یاب ملل برگزار شد.
بدون تصویر