فهرست بهای کلان راه‌سازی سال 1400منتشر شد.


2 سال پیش ، یکشنبه 29 فروردین 1400

فهرست بهای کلان راه‌سازی سال 1400که توسط شرکت مهندسین مشاور راه‌یاب ملل تهیه و تنظیم شده‌است، به عنوان تنها نشریه کلان در رشته‌های عمرانی که نُرم کلان هزینه تمام شده پروژه را محاسبه می‌کند، از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شد.


جهت دسترسی به فایل فهرست بهای کلان راه سازی 1400 به کانال تلگرام شرکت مهندسین راه یاب ملل مراجعه فرمایید(
https://t.me/RahyabMelal)
بدون تصویر