فهرست بهای کلان راه‌سازی سال 1400منتشر شد.


2 سال پیش ، یکشنبه 29 فروردین 1400

فهرست بهای کلان راه‌سازی سال 1400که توسط شرکت مهندسین مشاور راه‌یاب ملل تهیه و تنظیم شده‌است، به عنوان تنها نشریه کلان در رشته‌های عمرانی که نُرم کلان هزینه تمام شده پروژه را محاسبه می‌کند، از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شد.


اشتراک خبر در شبکه‌های اجتماعی
بدون تصویر

جهت دسترسی به فایل فهرست بهای کلان راه سازی 1400 به کانال تلگرام شرکت مهندسین راه یاب ملل مراجعه فرمایید(
https://t.me/RahyabMelal)