مقاله «بررسی تأثیر دما و شرایط عمل‌آوری مختلف، بر مقاومت فشاری بتن (با مطالعه موردی بتن لاینینگ تونل باغان مریوان) » توسط کارشناسان مهندسی راه و ترابری راه‌یاب ملل در اولین همایش ملی معماری، عمران، گردشگری با رویکرد توسعه پایدار منتشر شد.)

نگارش مقاله «بررسی تأثیر دما و شرایط عمل‌آوری مختلف، بر مقاومت فشاری بتن (با مطالعه موردی بتن لاینینگ تونل باغان مریوان) » توسط کارشناسان مهندسی راه و ترابری راه‌یاب ملل

به گزارش روابط عمومی راه‌یاب ملل، اولین همایش ملی معماری، عمران، گردشگری با رویکرد توسعه پایدار، روز سه‌شنبه 30 مهرماه 1398 در شهر همدان برگزار گردید. این همایش در بخش مهندسی عمران با محوریت اصلی تکنولوژی بتن، ژئوتکنیک و معدن، محیط زیست، راه و ترابری، مدیریت ساخت و اجرا، هیدرولیک، منابع آب، نقشه‌برداری، فناوری نوین در مواد و مصالح ساختمانی، رایانه و هوش مصنوعی در مهندسی عمران، کاربرد زمین شناسی مهندسی در عمران، کاربرد ژئوفیزیک در سدسازی برگزار گردید. 

جناب آقای مهندس سلمان رستمی و جناب آقای مهندس عبدالباسط رستمی، کارشناسان ارشد مهندسی راه و ترابری شرکت مهندسین مشاور راه‌یاب ملل با همکاری کارشناس مهندسی زمین‌‌شناسی، جناب آقای سالار اخترثمر، با مطالعه موردی بتن لاینینگ تونل باغان مریوان، موفق به نگارش و انتشار این مقاله در همایش ملی معماری، عمران، گردشگری با رویکرد توسعه پایدار گردیدند.

در متن مقاله آمده است «برای دستیابی به خواص بتن باید به نحو مناسب آن را عمل‌آوری کرد. در این رابطه یک منبع مطمئن رطوبت لازم است تا هیدراتاسیون کافی انجام پذیرد. در نتیجه تخلخل برای دستیابی به مقاومت و دوام مورد نظر کاهش یابد و همچین تغییرات حجمی ناشی از جمع‌شدگی به حداقل برسد. هدف از عمل‌آوری، اطمینان از رسیدن تا حداکثر ممکن هیدراتاسیون می‌باشد. در این تحقیق تاثیر دمای بتن و همچنین دمای عمل‌‌آوری بتن بر مقاومت فشاری در شرایط‌ مختلف بر روی نمونه‌های آزمایشگاهی پرداخته و متمایز بودن این پژوهش از سایر پژوهش‌های انجام شده گذشته، به بررسی تاثیرات شرایط محیطی بر بتن لاینینگ تونل که عدم اجرایی بودن کیورینگ بتن می‌باشد می‌پردازد.»

لازم به ذکر است برای مطالعه کامل مقاله می‌توانید فایل پیوست را در بالای همین صفحه دانلود نمایید.

مهندسین مشاور راه‌یاب ملل
«طرحی نو در اندازیم...»