كنترل هاي حين بتن ريزي در قالب لغزنده


5 سال پیش ، سه شنبه 23 مهر 1398

اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی

يكي از مهمترين كنترل‌هاي موجود در بتن ريزي به روش قالب لغزنده، كنترل انحراف پايه از آكس اوليه خود توسط واحد نقشه‌برداري است. به‌ همین دلیل در ابتداي مونتاژ و استقرار، لبه هاي قالب لغزنده بر روي محل‌هاي اصلي خود "مطابق طرح" قرار داده مي‌شوند. )

شرکت مهندسین مشاور راه‌یاب ملل با هدف هم‌افزایی و ارتقاء دانش مهندسی اقدام به اشتراگ‌گذاری تجربیات خود با مهندسان و متخصصان کرده است. مقاله حاضر به قلم مهندس مهدی حق پناه به بررسی كنترل هاي حين بتن ريزي در قالب لغزنده می پردازد. 

يكي از مهمترين كنترل‌هاي موجود در بتن ريزي به روش قالب لغزنده، كنترل انحراف پايه از آكس اوليه خود توسط واحد نقشه‌برداري است. به‌ همین دلیل در ابتداي مونتاژ و استقرار، لبه هاي قالب لغزنده بر روي محل‌هاي اصلي خود "مطابق طرح" قرار داده مي‌شوند.

بعد از ثابت كردن قالب لغزنده در محل خود و شروع بتن ريزي و در نتيجه حركت قالب لغزنده توسط سيستم بالارونده بايستي قالب جهت جلوگيري از هرگونه خروج از مركزيتي كنترل گردد. در راستاي اين مهم گروه نقشه برداري ضمن مشخص نمودن نقاطي بر روي سيستم قالب لغزنده و انتخاب ايستگاهي جهت استقرار دوربين براساس ديد كامل به نقاط مشخص شده بر روي قالب لغزنده، نسبت به كنترل حركت قالب لغزنده در حين بتن ريزي اقدام می‌نمايد.

متن کامل مقاله را از لینک بالا دانلود کنید.